Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμακευτικής Αγωγής


H Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμάκων πραγματοποιείται από σύγχρονους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες που επιτρέπουν νοσοκομειακού τύπου νοσηλεία στο σπίτι.

​Κεντρικούς ονομάζουμε τους φλεβικούς καθετήρες που το άκρο τους καταλήγει σε μία από τις δύο μεγαλύτερες φλέβες του ανθρώπινου σώματος. Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους καθετήρες όταν θέλουμε να χορηγήσουμε φάρμακα που είναι πολύ πυκνά ή πολύ ερεθιστικά. Συνεπώς τα φάρμακα αυτά είναι ακατάλληλα για να χορηγηθούν από μικρότερες φλέβες. Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες εκβάλουν σε πολύ μεγάλα αγγεία, όπου η ροή του αίματος είναι τόσο γρήγορη που κάθε φάρμακο, όσο πυκνό κι αν είναι, διαλύεται αμέσως χωρίς να προκαλεί βλάβη.

​Τέτοια φάρμακα είναι πολύ συνηθισμένα στην σύγχρονη ιατρική και περιλαμβάνουν αντιβιοτικά, φάρμακα χημειοθεραπείας, φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, διαλύματα ηλεκτρολυτών και διαλύματα παρεντερικής-ενδοφλέβιας διατροφής. Σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών μάλιστα, που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, η χρήση τέτοιων κεντρικών καθετήρων είναι υποχρεωτική.

 

Προσωρινοί – Μόνιμοι Φλεβικοί Καθετήρες

​Εάν οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες προορίζονται για βραχυχρόνια χρήση (έως δύο εβδομάδες) ονομάζονται προσωρινοί, ενώ αυτοί που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση, όπως οι καθετήρες αιμοκάθαρσης και οι καθετήρες Hickman, ονομάζονται μόνιμοι. Ειδική κατηγορία μόνιμων καθετήρων αποτελούν τα port, στα οποία ο καθετήρας συνδέεται με ένα τύμπανο που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα.

​Σε κάθε περίπτωση, για να τοποθετήσουμε τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα πρέπει να παρακεντήσουμε μια από τις κεντρικές φλέβες του σώματος, συνήθως την σφαγίτιδα ή την υποκλείδιο φλέβα και σπανιότερα την μηριαία φλέβα. Αυτό απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εμπειρία, γιατί αποτελεί μια επεμβατική ιατρική πράξη που μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικές επιπλοκές.

 

Ενδοφλέβια Χορήγηση Θεραπείας – Τοποθέτηση Picc Line

Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμάκων

​Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ενδοφλέβια θεραπεία για τουλάχιστον ένα μήνα, επιλέγουμε όλο και συχνότερα να τοποθετήσουμε έναν κεντρικό καθετήρα που ονομάζεται Picc. Ο καθετήρας αυτός, σε αντίθεση με τους κλασσικούς κεντρικούς καθετήρες, εισάγεται από μία περιφερική φλέβα που βρίσκεται στο βραχίονα, και στη συνέχεια προωθείται μέχρι να φτάσει στην τελική του θέση, στην άνω κοίλη φλέβα, αμέσως πριν την καρδιά. Επειδή οι φλέβες που επιλέγουμε να βάλουμε αυτόν τον καθετήρα βρίσκονται μέσα στους μυς του βραχίονα και δεν είναι ορατές με το μάτι, τις εντοπίζουμε με την βοήθεια υπερήχων. Στη συνέχεια, αφού προωθήσουμε τον καθετήρα, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει φτάσει στην σωστή θέση. Παλιότερα, για να το εξασφαλίσουμε αυτό ήταν απαραίτητο να έχουμε στη διάθεση μας ακτινοσκόπιση ή ακτινογραφία, δηλαδή να βρισκόμαστε σε νοσοκομείο.

 

Νέες Τεχνολογίες

​Νεότερες τεχνολογίες διαβάζουν και συγκρίνουν το καρδιογράφημα του ασθενούς με το καρδιογράφημα που λαμβάνεται από την άκρη του καθετήρα, όπως προωθείται κεντρικά και πλησιάζει την καρδιά. Παράλληλα παρακολουθούν την πορεία και το βάθος του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ένας μεταλλικός οδηγός μέσα στον καθετήρα. Όλες αυτές οι πληροφορίες απεικονίζονται σε μια οθόνη σε πραγματικό χρόνο και μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια την πορεία του καθετήρα μας ως την ιδανική του θέση. Συνεπώς, δεν υπάρχει πια η ανάγκη λήψης ακτινογραφίας για επιβεβαίωση (σύστημα απεικόνισης Site Rite 8 της Bard). Επομένως, η φορητότητα του απαραίτητου εξοπλισμού σε συνδυασμό με την εξειδίκευση του ιατρού καθιστά την μέθοδο αυτή ασφαλή δίνοντας τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε έναν τέτοιο μόνιμο κεντρικό φλεβικό καθετήρα στο σπίτι.

Οι καθετήρες αυτοί απαιτούν απλή συντήρηση και φροντίδα, και έχουν χρόνο ζωής που μπορεί να φτάσει έως και τον ένα χρόνο. Δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς, και μας επιτρέπουν να του χορηγήσουμε οποιοδήποτε φάρμακο, όπως ορούς, αντιβιοτικά, ηλεκτρολύτες ή παρεντερική διατροφή, στο σπίτι.
Επιτρέπουν επίσης την ανώδυνη λήψη αίματος για εξετάσεις και την χορήγηση σκιαγραφικού υγρού σε αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες. Επιπλέον, εάν ο ασθενής χρειάζεται να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, έχει πάνω του έτοιμο έναν καθετήρα κατάλληλο για οποιαδήποτε θεραπεία.

Η μέθοδος αυτή απαιτεί βέβαια ειδικό εξοπλισμό και επιπλέον εκπαίδευση, προσφέρει όμως εξαιρετικές νέες δυνατότητες στην νοσηλεία κατ΄ οίκον καθώς μέσα από τέτοιους καθετήρες είναι δυνατόν να γίνουν στο σπίτι ενδοφλέβιες θεραπείες νοσοκομειακού τύπου.