Νοσηλεία στο Σπίτι – Πλεονεκτήματα για τον ασθενή

nosileia-sto-spiti

Ποιες είναι οι νέες τάσεις στο χώρο της Υγείας

Οι δημογραφικές, επιδημιολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις στην Ε.Ε. αλλάζουν τους παραδοσιακούς τρόπους περίθαλψης. Στις επόμενες δεκαετίες θα παρατηρήσουμε την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ανθρώπων όπου οι περισσότεροι θα είναι πλήρως εξαρτημένοι από την φροντίδα υγείας στο σπίτι.

Η διάλυση της παραδοσιακής οικογένειας ως ομάδα και η αστικοποίηση δημιουργεί κενά στην φροντίδα των ηλικιωμένων και στην φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι αλλαγές στις ανάγκες και στην κοινωνική δομή απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Δεδομένου ότι μια προσέγγιση βασισμένη αποκλειστικά στην «νόσο» δεν είναι πλέον κατάλληλη.

Μια απάντηση σε αυτά τα θέματα μπορεί να αποτελέσουν οι κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η κατ’ οίκον περίθαλψη ως μια βιώσιμη προσέγγιση για την διατήρηση της ιδιωτικής ζωής των ασθενών στα σπίτια τους με σκοπό την αποφυγή της ανάγκης που προκύπτει για ιδρυματοποίηση. Οι τεχνολογικές καινοτομίες μαζί με τις νέες και σύγχρονες μορφές οργάνωσης παροχής υπηρεσιών μπορεί να αντιπροσωπεύσουν μια βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της κατ’ οίκον περίθαλψης. Βασική προϋπόθεση όμως αποτελεί ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να ενισχύσουν περεταίρω την ενοποίηση και το συντονισμό τους. Θα πρέπει να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ως στόχος θα πρέπει να είναι η κατ’ οίκον περίθαλψη όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα βασικότερα πλεονεκτήματα για της νοσηλείας στο σπίτι καθώς και σε ποιούς απευθύνεται.

Σε ποιους απευθύνεται η «Νοσηλεία στο Σπίτι»

Η φροντίδα ασθενών στο σπίτι αναγνωρίζεται από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα ως το φιλικότερο μοντέλο πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς μπορούν να αποφύγουν τις άσκοπες και δαπανηρές εισαγωγές στα νοσοκομεία ή τη μεγάλη αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία προκειμένου να εξεταστούν.

Η κατ’ οίκον φροντίδα είναι κατάλληλη για ασθενείς που συμφωνούν με αυτό το είδος φροντίδας και οι ιατρικές τους ανάγκες μπορούν με ασφάλεια να καλύπτονται στο σπίτι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ληφθεί υπ’ όψιν η οικονομική, σωματική, συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς καθώς επίσης και ο απαιτούμενος χρόνος φροντίδας.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι, η νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι είναι ένα θέμα που αφορά έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων με χρόνιες και οξείες παθήσεις. Για αυτό η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με το ζήτημα αυτό αποτελεί βασική προυπόθεση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η σύγχρονη τεχνολογία, τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα και η συνεχής επιθυμία των ασθενών και των συγγενών τους να παραμείνουν για θεραπεία στο σπίτι τους έχουν χαράξει μια νέα πορεία στη θεραπεία χρόνιων αλλά και οξέων ασθενειών. Η τάση αυτή ωθεί την απομάκρυνσή των ασθενών από το νοσοκομειακό περιβάλλον και τη μεταφορά της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας τους στο οικείο περιβάλλον τους.

“Οι νέες δυνατότητες και η τεχνολογική εξέλιξη του τομέα Υγείας συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ασθενείς.”

Αυτές οι νέες δυνατότητες και η τεχνολογική εξέλιξη του τομέα Υγείας μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων περιστατικών και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι ασθενείς. Οι σύγχρονοι επαγγελματίες υγείας του κλάδου εξειδικεύονται διαρκώς και επιλέγουν τομείς όπως η Νοσηλευτική, η Φυσιοθεραπεία και η Γηριατρική. Έτσι είναι σε θέση να προσφέρουν τη φροντίδα τους στα άτομα που πραγματικά την έχουν ανάγκη, διευκολύνοντάς τους με τις υπηρεσίες τους.

Είναι γνωστό ότι οι αίθουσες των νοσοκομείων δεν είναι το πιο φιλόξενο ή ευχάριστο μέρος για αρκετούς ασθενείς. Είναι απολύτως λογικό οι ασθενείς να επιθυμούν να βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον τους. Εκεί αισθάνονται ασφάλεια, άνεση και έτσι μπορούν να έχουν μία ομαλή μετάβαση στην καθημερινότητά τους. Πιο απλά, αυτό σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές θέλουν να βρίσκονται σπίτι τους, συνεχίζοντας εκεί το πρόγραμμα νοσηλείας τους.

Φυσικά, αφού λάβουν την ιατρική συγκατάθεση, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα νοσηλείας στο σπίτι. Το πρόγραμμα νοσηλείας θα τους βοηθήσει να αισθανθούν πιο αυτόνομοι, ενώ παράλληλα αισθάνονται την ασφάλεια της οικογένειας. Ας μην ξεχνάμε ότι κάτι τέτοιο, βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό και την ψυχική διάθεση του ασθενούς.

Γιατί η νοσηλεία κατ’ οίκον είναι τόσο σημαντική για τον ασθενή;

programma-kat-oikon-nosileias-doctorhomecare

Υπάρχουν προγράμματα όπως το “Νοσηλεία στο Σπίτι” της Doctor Home Care που δίνει τη δυνατότητα νοσηλείας στον χώρο του ασθενούς πολύ εύκολα, και αποτελεσματικά. Μπορεί όταν μιλάμε για φροντίδα στο σπίτι, να σκεφτόμαστε τα άτομα τρίτης ηλικίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές ακόμη ομάδες ασθενών που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως και χρειάζονται βοήθεια κατ’ οίκον. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έγκυες υψηλού κινδύνου που πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως τις κινήσεις τους, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς και ογκολογικοί ασθενείς.

Όλες οι παραπάνω ομάδες ασθενών – και πολλές ακόμη, όπως για παράδειγμα παιδιά με προβλήματα υγείας, ασθενείς σε προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο – μπορούν πλέον να λαμβάνουν τις απαιτούμενες νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες στο σπίτι τους και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Έτσι, με τη βοήθεια εξειδικευμένων και πιστοποιημένων νοσηλευτών οι ασθενείς τώρα πια έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ηρεμία που παρέχει το οικείο περιβάλλον λαμβάνοντας παράλληλα νοσοκομειακού επιπέδου νοσηλεία στο σπίτι.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι»

Φυσικά, ο θεράπων ιατρός του ασθενούς έχει τον πρώτο λόγο, καθώς εκείνος καθορίζει τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Με βάση λοιπόν τις οδηγίες του, το έμπειρο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό επικοινωνεί μαζί του σε καθημερινή βάση. Με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε κάθε ασθενή. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι» της Doctor Home Care δρα υποστηρικτικά στη θεραπεία που έχει προτείνει ο θεράπων ιατρός.

Παράλληλα, ο ιατρός επισκέπτεται τον ασθενή. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, πραγματοποιούνται φυσιοθεραπείες, ενώ προσφέρονται πολλές ακόμη χρήσιμες υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα αιμοληψία, συλλογή ούρων, τοποθέτηση και αλλαγή ουροκαθετήρα, υποκλυσμός, αναρρόφηση τραγχειοβρογχικών εκκρίσεων, φροντίδα κατακλίσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολλά σημαντικά οφέλη για τον ασθενή.

Πώς αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ασθενών;

kat-oikon-nosileia-ofeli-gia-ton-astheni

Πέρα από το γεγονός ότι δέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του, αποφεύγει τη διαμονή του στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει μεγάλο κόστος και να τον επιβαρύνει οικονομικά. Το πιο σημαντικό είναι, ότι αποφεύγει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που αποτελούν ένα ακόμη συχνό πρόβλημα και τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε έξαρση.

Επιπλέον, δεν χρειάζεται να κάνει περιττές μετακινήσεις και μπορεί να παραμένει στον χώρο του. Ο οικείος χώρος του παρέχη άνεση και ασφάλεια και εκεί μπορεί να λαμβάνει τη φροντίδα και τη συντροφιά από τα κατάλληλα άτομα που τον παρακολουθούν διαρκώς. Έτσι, παράλληλα με το πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» της Doctor Home Care ομαλοποιείται η κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς.

Άλλωστε, πρέπει να τονιστεί ότι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η επικοινωνία και η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας, ώστε να μάθουν να φροντίζουν τον ασθενή με τον κατάλληλο τρόπο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.