Στόχοι του προγράμματος νοσηλεία στο σπίτι

Στόχος του Προγράμματος Κατ Οίκον Νοσηλεία αποτελεί η παροχή νοσοκομειακού επιπέδου αγωγής στο σπίτι σε ασθενείς που, στο παρελθόν, θα τοποθετούνταν σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, κάνει τους ασθενείς να βλέπουν με θετικό μάτι μία τέτοια επιλογή.

Κατ-οικον-νοσηλεια-στοχοι

Πρόγραμμα Κατ Οίκον Νοσηλείας

  • Ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε ανάγκη του ασθενούς
  • Προσφέρει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι
  • Συνεργάζεται στενά με τον γιατρό του ασθενούς και τον ενημερώνει για την πορεία της υγείας του
  • Μειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις στο νοσοκομείο και την έκθεση του ασθενούς σε νοσοκομειακές λοιμώξεις
  • Αναλαμβάνει υπεύθυνα την συνολική φροντίδα χρονίως και βαρέως πασχόντων ασθενών
  • Όπου χρειαστεί, ομάδα συμβούλων ιατρών της DoctorHomeCare (εντατικολόγων, χειρουργών, παθολόγων κ.λ.π.) παρέχει άμεσα οδηγίες στους νοσηλευτές.

Κατ-Οίκον-Νοσηλεία-Doctor-Home-Care

Αναλυτικά Οι Υπηρεσίες Μας